Oferta

  1. Opieka dzienna nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 4 lat
  2. Opieka godzinowa i nocna nad dziećmi w każdym wieku
  3. Zajęcia dodatkowe
  4. Organizacja urodzin

Plan dnia w Republice Malucha

Ramowy plan dnia - jest zawsze dostosowywany do potrzeb Maluszków!

GODZINY NAZWA ZAJĘĆ DZIAŁANIA
7.30 - 9.00 ZAJĘCIA PORANNE - wspólne przywitanie
- zabawy ruchowe
- powtórzenie piosenek i wierszyków poznanych w ostatnich dniach
- zmiana dekoracji
- przygotowanie do zajęć
- praca indywidualna z dziećmi
8.45 - 9.00

PRZYGOTOWANIE NAJMŁODSZYCH DZIECI DO SNU

9.00 ŚNIADANIE - mycie rąk
- pomoc przy nakrywaniu  i sprzątaniu
- jedzenie (podczas posiłków wspólnie uczymy się kulturalnego zachowania przy stole)
9.30 - 10.15 
ZAJĘCIA RUCHOWE I JĘZYKOWE
JĘZYK ANGIELSKI, GRY I ZABAWY
1 X w tygodniu 30 min

- inscenizacja  do wierszyków
- nauka wierszy
- zabawy ruchowe
- wprowadzanie  nowych słówek
- oglądanie  ilustracji/ praca  z rekwizytami
- opowiadanie  bajek
- nauka piosenek
ZAJĘCIA RYTMICZNO- MUZYCZNE
2 X w tygodniu

- nauka piosenek
- zabawy muzyczne
- nauka tańca
- ćwiczenia kształcące  słuch
- poznanie zasad muzyki
- ćwiczenia wokalne
- ilustrowanie muzyki  ruchem
- ćwiczenia kształtujące  poczucie rytmu
ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
3 X w tygodniu

- ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową
- stymulacja rozwoju dużych grup mięśniowych
- zabawy rozwijające koncentrację
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała
- wesołe zabawy ruchowe zapewniające pogodę ducha i rozładowanie emocji
10.15 - 11.00 REALIZACJA TEMATU DNIA - wiersz / opowiadanie
- oglądanie ilustracji i eksponatów
- rozmowa z dziećmi
- ilustracja muzyczna
- zagadk
- piosenka
- ćwiczenia ortofoniczne
- zabawa ruchowa
- prace plastyczne
11.00 - 12.00 WYJŚCIE DO OGRODU - zabawy dowolne  na powietrzu lub kontynuacja tematu dnia
12.15 OBIAD - mycie rąk
- jedzenie (podczas posiłków wspólnie uczymy się kulturalnego zachowania przy stole)
- mycie zębów po jedzeniu
12.45 - 13.00

PRZYGOTOWANIE DO POOBIEDNIEJ DRZEMKI

13.00 – 15.45 ODPOCZYNEK/SEN - po obiedzie dzieci odpoczywają, te które potrzebują snu mogą spać, pozostałe spędzają czas na wyciszających zabawach z wychowawcą
16.00 PODWIECZOREK - mycie rąk
- jedzenie (zwrócenie uwagi  na kulturalne zachowanie)
16.30 - 17.30 ZABAWY DOWOLNE/CZAS OCZEKIWANIA NA RODZICÓW - zabawy dowolne w klubie lub ogrodzie


W Republice Malucha oprócz codziennych zajęć odbywają się również imprezy okolicznościowe takie jak:


Nasze przedszkole zlokalizowane jest w pobliżu nowej inwestycji apartamentowej sPlacePark na warszawskim Mokotowie.
Najlepsza domowa opieka nad dziećmi w Warszawie!