Cennik

Pełne czesne miesięczne wynosi 780 zł i obejmuje:


Zajęcia dodatkowe

„Republika Malucha” oferuje zajęcia tematyczne, które zależnie od Państwa preferencji mogą być częścią integralną w przypadku pobytu całodziennego lub stanowić zajęcia dodatkowe które stymulują prawidłowy rozwój Państwa dziecka.

Indywidualna terapia logopedyczna.